Tog til Bergen

Så lenge man har god tid er toget en fantastisk måte å reise til Bergen på, uansett hvor i landet du skulle reise fra. Det er ikke uten grunn at dette er en populær måte å reise til Bergen. Det er lett tilgjengelig over hele Norge, og det er en billig måte å reise på. I de fleste byer går det flere avganger daglig, deriblant til Bergen. NSB og Jernbaneverket har sørget for at det finnes et godt utbygget kollektivt nettverk over hele Norge fokusert rundt knutepunkt som Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø. Det finnes muligheter til å ta toget til og fra utlandet også om det er noe som er ønskelig.

Bergen Stasjon er utgangspunktet for Bergensbanen i Bergen. Her finner du ruter som går til Oslo, eller nordover i landet. Det er snakk om at det også skal komme linje mellom Stavanger og Bergen, men foreløpig er dette bare på planleggingsstadiet. Stasjonsbygget i seg selv er fredet med forskrift og er tegnet av Jens Zetlitz Monrad Kielland i år 1900. Godsterminalen Nygårdstangen er knyttet til Bergen Stasjon. Med andre ord er bygget i seg selv en severdighet det er verdt å se i Bergen.