Universitetsmuseet i Bergen

Dette museet het originalt sett Bergens Museum og er i dag stort og sammensatt av flere spennende samlinger og museum. Det er her du finner den botaniske hagen og Arboretet, Muséhagen, De naturhistoriske samlingene, De kulturhistoriske samlingene og Seksjon for ytre kulturminnevern. Dette museet var en stor del av det som la grunnlaget for åpningen av universitetet i Bergen. Siden åpningen av Universitetet i 1946 har dette museet vært en stor del av universitetet.

De Kulturhistoriske samlingene har utstillinger innenfor etnografi, kunsthistorie, arkeologi og ikke minst kulturhistorie. I de naturhistoriske samlingene finner du samlinger innenfor geologi, zoologi og botanikk. Her finner du også Muséhagen som har mer enn 3000 forskjellige arter. Dette var den første botaniske hagen. Men i dag ligger det en ny botanisk hage og et arboret på Milde hvor du finner et stort utvalg av planter fra hele verden.

Selve museet ble grunnlagt i 1825 av blant andre den gangs stortingspresident Wilhelm Koren Christie og biskop Jacob Neumann. Den første konservatoren som het Johan Koren tiltrådte i 1846. Han var zoolog og fokus var på å lære om og forske på naturen. Andre som har vært tilknyttet universitetet er Herman Friele og Fridtjof Nansen.